Ulga na cyfryzację i automatyzację przedsiębiorstw

Ulga na cyfryzację i automatyzację przedsiębiorstw

Zastanawiasz się jak sfinansować wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy u siebie w firmie? Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowa możliwość uzyskania zwrotu z określonych inwestycji ma być dostępna już od 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji w poniższym artykule.

Zgodnie z informacjami prasowymi Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju pracują nad przepisami dotyczącymi ulgi na robotyzację. Mają one wejść w życie w styczniu 2021. Dokładne brzmienie przepisów nie jest jeszcze znane. Ulga ma objąć wszystkich płatników PIT i CIT niezależnie od wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności. 

Ulga ma zostać wprowadzona w celu podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez automatyzację i robotyzację procesów oraz zwiększenie ich automatyzacji. Ustawa ta ma pomóc również przedsiębiorcą wyjść naprzeciw wyzwaniom takim jak nieprzewidywalne stany szczególne (np. pandemia) oraz zmiany demograficzne.

Na czym ma polegać ulga?

Według zapowiedziami ulga na robotyzację ma być zbliżona istniejącej już ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ma pozwalać na odliczenie od podstawy opodatkowania do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Ulga ma obowiązywać przez pięć kolejnych lat ( 2021-2025), oznacza to, że wydatki kwalifikowane muszą zostać poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.  Kosztami kwalifikowanymi mają być wydatki poniesione na:

  • oprogramowanie wykorzystywane do projektowania, produkcji lub przetwarzania
  • oprogramowanie do integracji urządzeń produkcyjnych,
  • roboty, roboty współpracujące
  • zakup osprzętu (np. czujników IoT do monitorowanie pracy maszyn),
  • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenia pracowników związane z uruchomieniem systemu.

Ile można zyskać na uldze?

Ulga na robotyzację pozwoli na dwukrotne odliczenie kosztów kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę wielkość odliczenia (50% kosztów kwalifikowanych), zwrot z inwestycji na skutek zastosowania ulgi wyniesie do 9,5 procent poniesionych wydatków (kalkulowane jako: kwota kosztów kwalifikowanych x 50% x 19% CIT). Przykładowo, uwzględniając dodatkowe odliczenie kosztów podatkowych, roczna korzyść może wyglądać następująco:

Wydatki inwestycyjne: 5 000 000 PLN
Zmniejszenie CIT na skutek uwzględnienia kosztów podatkowych: 5 000 000 PLN x 19% CIT = 950 000 PLN
Dodatkowo, ulga na robotyzację (dwukrotne uwzględnienie tych samych kosztów):  50% x 5 000 000 PLN x 19% CIT = 475 000 PLN
Oznacz to, że CIT do zapłaty zostanie pomniejszony o kwotę: 1 425 000 PLN (950 000 PLN + 475 000 PLN).

Kto może skorzystać?

Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie firmy, którzy poniosą wyżej wskazane koszty inwestycyjne będące kosztami kwalifikowanymi niezależnie od tego czy są to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa. Co ważne, ulga nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Jak wynika z doniesień prasowych ulga ma być, przede wszystkim, skierowana do przedsiębiorstw produkcyjnych które cyfryzują i robotyzują produkcję. Ulga będzie mogła być stosowana również przez firmy o innym profilu działalności, o ile tylko koszty będą wpisywały się  w wskazaną ideę ulgi, czyli robotyzację i automatyzację miejsc pracy.

Ulga na robotyzację będzie, ma być obok ulgi B+R, IP Box oraz Polskiej Strefy Inwestycji, kolejnym elementem pakietu wspierającego przedsiębiorców stawiających na rozwój i unowocześnienie działalności.

Inwestycje w monitorowanie pracy maszyn i ich operatorów mogą okazać się projektami długofalowymi, związanymi z istotnymi kosztami. Dlatego warto wcześniej zaplanować takie działania, aby efektywnie skorzystać z możliwych ulg.

Ostatnie artykuły