Największe wdrożenie monitoringu spawalniczego w Europie

Mieliśmy przyjemność wykonać największe wdrożenie systemu monitorowania spawarek w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z Szczegółami

Informacje wstępne

Remak S.A. – europejski lider w montażu kotłów energetycznych, monitoruje pracę spawaczy oraz spawarek z poziomu smartfona. Dzięki nawiązaniu współpracy z EBKF, spółka zwiększyła wydajność czasu pracy spawarek oraz jej operatorów. Wszytko dzięki dostępowi do bieżących informacji umożliwiających pełną optymalizację procesów zarządczych.

Remak zatrudnia ponad pół tysiąca pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą w trakcie realizowania wielu inwestycji  w kraju i zagranicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK S.A. są autorami wielu unikalnych rozwiązań i technologii remontowych.

Cel projektu

Znana z profesjonalnego podejścia oraz wdrażania innowacyjnych technologii firma Remak, poinformowała nas o potrzebie wdrożenia rozwiązania, które ułatwi jej zarządzanie dużą ilością spawarek, rozmieszczonych na terenie elektrowni w Polsce oraz za granicą. Monitoring maszyn nie był jedynym wyzwaniem. Firmie zależało także na dostępie do danych monitorujących efektywność pracy spawaczy, poprzez przypisanie maszyny do operatora oraz dostępie do okresowych raportów ich prac. Jeśli chodzi o badanie efektywności pracy spawarek to firmie Remak zależało na badaniu różnych elementów, w tym: parametru napięcia prądu spawania.

Jak przebiegała realizacja projektu?

Prace rozpoczęły się w połowie października 2017, a zakończyły na początku marca 2018. Początkowo zamontowaliśmy moduły EBKF z dodatkowymi czujnikami prądu w testowych spawarkach, pracujących przy budowie elektrowni w Turowie. W tym samym czasie, do naszego systemu, dodane zostały kolejne spawarki, które pracowały w hali produkcyjnej naszego klienta w Opolu. Nasz klient testował nasze rozwiązanie przez okres jednego miesiąca, po czym podjął decyzję o zakupie dodatkowej ilości modułów, przeznaczonych do wdrożenia w pozostałych maszynach obsługujących prowadzone kontrakty. Przed podpisaniem umowy, wspólnie z klientem uzgodniliśmy dodatkowe funkcjonalności systemu i dodaliśmy je na prośbę klienta przed zakończeniem wdrożenia.

Umowa została podpisana w grudniu 2017. Pierwszy etap wdrożenia odbył się na początku lutego 2018 roku. Montaż modułów EBKF odbywał się we wskazanych przez klienta lokalizacjach.

Ile czasu trwało wdrożenie?

Wdrożenie zostało podzielone na 3 etapy. Podczas każdego z nich, została podłączona do monitorowania wyznaczona przez klienta liczba spawarek. Cały proces wdrożenia rozwiązania EBKF Manager (od podpisania umowy do zakończenia), zamknął się w okresie 17 tygodni.

Ile maszyn zostało podłączonych do systemu ?

W pierwszej fazie wdrożenia, Remak zamontował 156 modułów. Po pewnym czasie firma zdecydowała się na samodzielne zamontowanie dodatkowych 100 modułów. Łącznie Remak posiada zamontowane 256 moduły monitorujące wydajność pracy spawarek oraz jej operatorów.

Rezultaty

Inwestując w technologie IoT, poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu do monitorowania oraz optymalizacji procesów wydajności pracy spawarek oraz spawaczy, Remak:

  • zwiększył przewagę konkurencyjną na rynku
  • zwiększył wydajność czasu pracy spawarek
  • zoptymalizował czas pracy operatorów, identyfikując najsłabsze i najlepsze ogniwa
  • poprawił zdalne zarządzanie pracą maszyn i operatorów na odległość
  • uzyskał dostęp do danych, których wcześniej nie posiadał (kiedy i jak długo spawarka jest włączona, kiedy i jak długo trwa jarzenie łuku, jakie jest natężenie prądu spawania, gdzie znajduje się dana spawarka).

Więcej informacji

Artykuł na Eurobuild

Artykuł na WNP