Monitoring maszyn jako wsparcie przemysłu w dobie pandemii

Monitoring maszyn jako wsparcie przemysłu w dobie pandemii

Zdalny monitoring stanu urządzeń produkcyjnych, serwisowanie maszyn na odległość? W dobie Przemysłu 4.0. coraz więcej zakładów produkcyjnych korzysta z nowych technologii (IIoT, machine learning, AI), wyraźnie redukujących w poszczególnych branżach przestój i straty związane z walką z epidemią. Jak technologie służą ludziom w czasie pandemii? Jak nowoczesne rozwiązania przekładają się na skuteczność działań operacyjnych w przemyśle?

Przemysł 4.0 - monitorowanie maszyn

Przemysł 4.0. daje przedsiębiorcom znacznie większą gamę rozwiązań i ochrony w sytuacjach kryzysowych niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Zdalna łączność sieciowa i komunikacja istotna jest zwłaszcza w kontekście przemysłu wytwórczego. Przejrzystość, wydajność i łączność to słowa kluczowe w optymalizacji, redukcji kosztów i monitorowaniu procesów produkcyjnych. Warunkiem jest ciągła komunikacja, od najmniejszego urządzenia, na przykład w postaci zainstalowanych czujników, poprzez kompletne linie produkcyjne, po całe hale fabryczne i koncerny. 

Specjaliści jasno podkreślają, że przestoje w zakładach produkcyjnych i fabrykach to idealna okazja do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i naprawy parku maszynowego. Taka operacja przyniesie konkretne korzyści i zyski w postaci oszczędności kosztów nawet rzędu kilkudziesięciu procent. Ale przede wszystkim zapewnia optymalizację liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie pracowników. System zdalny to także między innymi ciągłe monitorowanie maszyn i urządzeń, prezentacja wartości granicznych i ocena procesów, zbieranie danych podstawowych i wyższego poziomu, analiza trendów ciśnienia, przepływu, temperatury, prędkości czy poboru prądu.

Istniejące systemy monitorowania - MES i IIoT

Raporty Eurostatu sygnalizują, że nawet co druga firma na Starym Kontynencie, zatrudniająca powyżej 10 osób, byłaby w stanie zdalnie prowadzić procesy takie, jak: automatyzacja, inwentaryzacja, modernizacja, przeglądy czy serwisowanie. Według analityków wdrożenie tych zastosowań mogłoby spowodować przyspieszenie tych procesów nawet o 40% i skutkowałoby zmniejszeniem liczby pracowników zaangażowanych w usuwanie usterek bądź awarii o ponad połowę. Pewne jest, że istotne są tu rozwiązania systemowe (MES, IIoT), zapewniające wydajność procesową oraz monitorowanie maszyn, serwisowanie zapobiegawcze czy analiza predykcyjna.

Monitorowanie maszyn i bezpieczeństwo w zakładzie w czasie Covid-19

Wielu z nas zaakceptowało fakt, że Covid-19 jest tu na dłużej, i zaczęliśmy dostosowywać swoje życie, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo. W warunkach fabrycznych pracownicy często pozostawali w bardzo bliskim kontakcie przez większą część swojej zmiany, a stacje linii produkcyjnych były prawie zawsze oddalone od siebie o prawie sześć stóp. Automatyka i urządzenia IIoT odegrały kluczową rolę w ponownym otwieraniu obiektów w bezpieczny i społecznie świadomy sposób. Technologie te można wdrażać na każdym etapie cyklu pracy, aby lepiej chronić zdrowie pracowników. Kontrole stanu to pierwsza linia obrony przed wirusem, a urządzenia IIoT są dobrze wyposażone do przeprowadzania kontroli dostępu na podstawie wyników danych. 

Ponadto wiele zakładów produkcyjnych zredukowało siłę roboczą do minimum i zamiast tego zastąpiło te stanowiska za pomocą automatyzacji. Mniejsza liczba osób w budynku ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa, a sama automatyzacja może przyspieszyć czas produkcji i obniżyć koszty. Poza fabryką wielu pracowników może teraz pracować w domu, kontynuując współpracę z członkami zespołu. Nawet systemy autonomiczne mogą zdalnie udostępniać dane z czujników, aby ostrzec użytkowników o zbliżającym się problemie z konserwacją, statystykami produkcji i wieloma innymi informacjami, które można wykorzystać do obsługi fabryki w dużej mierze, jeśli nie całkowicie, zdalnie.

Monitorowanie maszyn a efektywność operacyjna

Przy mniejszej liczbie pracowników w fabrykach i rosnącej automatyzacji czujniki IIoT mogą również jeszcze bardziej zwiększyć wydajność operacyjną. Potrafią monitorować stan zapasów i produkcję. Szczególnie w połączeniu z uczeniem maszynowym tego typu dane mogą być nieocenione w przewidywaniu popytu na ciągle zmieniającym się rynku. Konserwacja predykcyjna i konserwacja nakazowa, możliwa dzięki urządzeniom IIoT, również zmniejszają ilość odpadów i wydłużają cykle konserwacji, co oszczędza czas i pieniądze producentów. 

Zepsute maszyny i narzędzia, a nawet te, których okres użytkowania dobiega końca, mają tendencję do wytwarzania produktów gorszej jakości, które następnie muszą być sortowane i wyrzucane jako złom. Posiadanie urządzenia IIoT, które może ostrzegać pracowników o zbliżającej się awarii narzędzia, zapobiega produkcji tych złomu, znacznie zmniejszając ilość odpadów i koszty. Konserwacja nakazowa, również obsługiwana przez tego typu czujniki, idzie o krok dalej, zapewniając scenariusze dotyczące konserwacji.

Monitorowanie maszyn w pandemii - podsumowanie

IIoT i technologie automatyzacji umożliwiają producentom ponowne otwarcie w czasie pandemii, oferując środki ostrożności, takie jak zdalne kontrole temperatury, kontrola dostępu, egzekwowanie dystansu społecznego i możliwość pracy z domu. Z punktu widzenia operacji i finansów technologie te zmniejszają również ilość odpadów, wydłużają cykle konserwacji oraz oszczędzają czas i pieniądze. Dzisiejsza transformacja nie tylko uratuje dziś wielu producentów, ale także zapewni im przyszłe możliwości.

IIoT i automatyzacja od lat zyskują na popularności wśród producentów, ale wskaźniki adopcji wzrosły w obliczu Covid-19. Ponieważ tymczasowe przestoje w produkcji i trwałe zamknięcia fabryk budzą niepokój, branża pilnie potrzebuje środków, aby bezpiecznie kontynuować działalność. Automatyzacja i Internet rzeczy zapewniają szybkie do wdrożenia rozwiązania dla producentów, którzy nie chcą dać się pokonać pandemii - jednocześnie stawiając bezpieczeństwo i wydajność na pierwszym miejscu dla wszystkich zaangażowanych.


Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS