LEAN Manufacturing w czasach kryzysu

LEAN Manufacturing w czasach kryzysu

Organizacje, które, które pozostają w tyle w zakresie digitalizacji, przeżywały w czasie pandemii szczególnie trudny okres, ponieważ ich praca była w znacznej mierze sparaliżowana. Monitorowanie maszyn, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, to rozwiązania, które pozwalają na bycie krok przed konkurencją i gwałtownymi zmianami rynkowymi. Wykorzystanie analizy danych i zdalnego zarządzania mogło wpłynąć na usprawnienie procesów i wykorzystanie kryzysu do wewnętrznej transformacji przedsiębiorstwa. Powrót po lockdownie do pełnej produkcji to również szczególne wyzwanie. Ten proces może być trudny i zagmatwany. Jak można zoptymalizować taki proces? Jaki wychwycić priorytety? Jak komunikować się z pracownikami i zarządzać wszystkim kompleksowo?

Kryzys a metodologie produkcyjne i nowe technologie

Każdy kryzys sprzyja rozwojowi nowych technologii. W ciężkich czasach zawsze intensywniej szukamy nowych rozwiązań, zwłaszcza takich które pomogą nam wyjść z opresji. To powoduje, że rezygnujemy z tradycyjnych rozwiązań i przechodzimy do tych bardziej innowacyjnych, które z czasem stają się nowymi normami. Jest bardzo duża szansa, że część z nas odkryje nowe zalety współpracy zdalnej i gdy kryzys minie, więcej osób i przedsiębiorstw będzie decydowało się na zdalne zarządzanie procesami. 

Koronawirus powoduje bardzo duże zakłócenia w łańcuchach dostaw. Zamknięcie chińskich fabryk w lutym spowodowało olbrzymie  problemy w na całym świecie. Bardzo ucierpiały zakłady, w których  składa się gotowe samochody. Wielokrotnie przyczyną zatrzymania całej linii był brak zaledwie jednego czy dwóch kluczowych komponentów. Czy można było się do tego przygotować? Oczywiście, można robić zapasy części w magazynach, jednak rozwiązanie na większą skalę znacząco uderza w cash flow. Razem z częściami w magazynach zamrażamy gotówkę, a wraz z nią możliwość elastycznego reagowania na stale zmieniającą się sytuację. Jednocześnie dało to przestrzeń do napraw i optymalizacji procesów. Całość znacząco ułatwia monitorowanie maszyn i wykorzystanie IIoT lub rozwiązań SaaS.

LEAN Manufacturing - skuteczna metoda bez względu na sytuację

Produkcja, monitorowanie maszyn i procesów w metodologii LEAN jest ważnym aspektem, ponieważ zapewnia firmie podstawy, które mogą wykorzystać do budowania i ciągłego doskonalenia. Lean został opracowany z Toyota Production System, stąd produkcja jest podstawą Lean Thinking. Jednak Lean pozwala również na zastosowanie „nastawienia produkcyjnego” w szerokim zakresie procesów nieprodukcyjnych w celu osiągnięcia spójnych, ustandaryzowanych wyników i ciągłego eliminowania marnotrawstwa.

W przeciwieństwie do innych metod doskonalenia, takich jak Six Sigma, Lean Manufacturing zapewnia nam również solidny system zarządzania. Zapewnia sposób rozwijania, utrzymywania i ulepszania wysoce wydajnych procesów biznesowych, które dostarczają klientom to, czego potrzebują, gdy tego potrzebują, w doskonałej jakości. Zapewnia również wysoce skuteczny system zarządzania, który umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie wszystkich pracowników na każdym szczeblu organizacji. Co ważne, zapewnia liderom ramy dla codziennego przywództwa, a także narzędzia zapewniające zgodność ze strategią w całej firmie.

LEAN Manufacturing w czasach kryzysu

Kryzys gospodarczo-ekonomiczny - optymalizacja LEAN

Biorąc się do walki z następstwami kryzysu, warto uwzględnić trzy wskazówki wynikające z Lean management i po modyfikacjach wprowadzić je do własnego zakładu:

  • Oparcie na Lean, aby uzyskać elastyczność;
  • Optymalizacja komunikacji;
  • Monitorowanie maszyn i Big Data

Techniki produkcji odchudzonej mogą być bardzo pomocne w kryzysie. Jedną z korzyści wynikających z ograniczenia marnotrawstwa dzięki Lean jest to, że może zwiększyć elastyczność firmy. Jest to szczególnie ważne w niepewnych czasach kryzysu. W tej chwili firmy powinny być gotowe i przygotowane na błyskawiczne zmiany. Innym aspektem jest odpowiedni przekaz danych. Lepiej jest komunikować się za dużo niż za mało. Jeśli potrafisz jasno i efektywnie komunikować się, Twoi pracownicy i Twoja firma będą lepiej przygotowani na zmiany. Trzeci aspekt to Big Data - to właśnie tutaj monitorowanie maszyn naprawdę odgrywa istotną rolę. Dane pomogą podejmować lepsze i mądrzejsze decyzje dla firmy. Jeśli maszyna ulegnie awarii, gdy jej potrzebujesz najbardziej, może to spowodować poważne komplikacje. Gdy w biznesie i na świecie panuje duża niepewność, warto dokładnie wiedzieć, co dzieje się w hali produkcyjnej. 

Regulacja procesów dzięki LEAN

Cyfryzacja miejsc pracy i przepływów pracy dodatkowo zapewnia regulowane, powtarzalne i identyfikowalne procesy. Co więcej - zapewniają stabilność w czasach niestabilności, ponieważ procesy wykonywane są automatycznie, a wymagane informacje mogą być gromadzone w dowolnym momencie i z każdego miejsca na świecie. W przypadku nieobecności pracowników z powodu choroby, cyfrowy zastępca zapewnia utrzymanie normalnych procedur pracy. Samo powiadomienia o chorobie może być łatwo wykonana z domu za pomocą dedykowanego procesu. Dobrze funkcjonujący proces zgłoszeń może również pomóc w ustaleniu priorytetów zgłoszeń klientów, ich prawidłowym przyporządkowaniu i zapewnieniu większej przejrzystości w trakcie procesu. Zwiększa to wewnętrzną i zewnętrzną satysfakcję.

LEAN Manufacturing w czasach kryzysu - podsumowanie

Badanie przeprowadzone przez Center for European Economic Research (ZEW) w Mannheim wykorzystuje jako przykład kryzys finansowy z lat 2008 i 2009, pokazały, że firmy o dużym stopniu cyfryzacji są mniej podatne na skutki kryzysu. Dlaczego? Ponieważ zdigitalizowane firmy są w stanie pracować bardziej produktywnie, szybciej wdrażać odpowiednie procesy, a nawet mocno obniżać koszty bez spadku efektywności. Oczywistym staje się, że firmy powinny skupić się na innowacjach technologicznych, żeby istnieć na rynku.

Mamy nadzieję, że jesteście przygotowani do transformacji cyfrowej. Jeśli nie: najlepiej zacząć od dzisiaj. Chętnie pomożemy Ci zapoznać się z rozwiązaniem EBKF Manager  , które pozwala na szybką digitalizację procesów, dzięki czemu możesz rozpocząć cyfrową transformację krok po kroku i bez zbędnej zwłoki. Dzięki inwestycjom w takie rozwiązania jak EBKF Manager, możesz zapewnić, że Twój biznes będzie działał w sposób płynny nawet w czasie kryzysu. Lepiej przyjąć podejście predykcyjne i nie dać się zaskoczyć kolejnej nieprzewidzianej sytuacji.

Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS