Na co zwrócić uwagę i jak wybrać dostawcę rozwiązań monitorowania maszyn

Na co zwrócić uwagę i jak wybrać dostawcę rozwiązań monitorowania maszyn

Zmiany gospodarcze, jak i rozwój technologii sprawiają, że przemysł również stoi w obliczu nieustannych zmian oraz innowacji. Wyzwaniem jest m.in. przechwytywanie i analiza danych. Rozwój Przemysłu 4.0 oznacza, że ​​jesteśmy zanurzeni w coraz większej ilości danych. Najlepszym sposobem radzenia sobie z danymi jest zwiększenie ich przetwarzania i mocy obliczeniowej. Powyższe stwierdzenie poprawnie podsumowuje zmagania branży z Przemysłem 4.0 i związaną z tym transformacją cyfrową. Obecnie wielu producentów zadaje pytania, na przykład, co zrobić z tymi wszystkimi zestawami danych, które produkują nasze maszyny, i jak uprościć obawy związane z przetwarzaniem danych? Tutaj pojawia się IIoT.

IIoT - zwiększenie przepustowości przetwarzania danych

Rozwiązania IIoT odnoszą się do sprzętu i oprogramowania IoT, które zapewniają przechwytywanie i moc przetwarzania danych potrzebną do analizowania dużych lub rosnących ilości danych. Przemysłowy sprzęt IoT służy jako urządzenia obliczeniowe brzegowe potrzebne do zapewnienia przetwarzania o małych opóźnieniach bez konieczności odwoływania się do scentralizowanej platformy obliczeniowej.

Duży sprzęt produkcyjny wytwarza tony danych, a w sytuacjach, gdy wymagane są duże zasoby przetwarzania, platformy IoT zapewniają zasoby obliczeniowe. Zasoby te obejmują wymagania dotyczące skalowalnej pamięci masowej, aplikacje pomocnicze i funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo przechwyconych danych i procesów. Producenci sprzętu ciężkiego potrzebują platform IoT, które obsługują specyficzne wymagania branży - takie jak potrzeba przetwarzania danych dotyczących wielkości emisji, opracowywania niestandardowych aplikacji i obsługi sprzętu brzegowego. Oznacza to, że korzystanie z ogólnego rozwiązania do przetwarzania w chmurze ograniczy przypadki użycia przetwarzania danych przez producentów OEM. Dlatego niezbędna jest najlepsza w swojej klasie platforma IIoT obsługująca producentów ciężkich maszyn.

Monitoring maszyn - jaką platformę IIoT wybrać?

Wdrożenia IoT w zakładach produkcyjnych są generalnie nieprzewidywalne. Wahania produkcji danych, zapotrzebowanie na nowe aplikacje i potrzeba ciągłego wspierania nowych pomysłów sprawiają, że rekomendowanym rozwiązaniem jest platforma IoT z elastyczną i skalowalną infrastrukturą. Warto również zwrócić uwagę na:

  • Wsparcie dla istniejących rozwiązań (np. system MES)
  • Dostosowanie branży
  • Wsparcie posprzedażowe

Przeciętna firma produkcyjna prawdopodobnie posiada starsze aktywa, które obsługują krytyczne operacje produkcyjne w hali produkcyjnej. Najlepsza w swojej klasie platforma IoT powinna być w stanie wspierać proces gromadzenia danych związanych z tymi zasobami i uzupełniać wysiłki każdej technologii cyfrowej stosowanej w hali produkcyjnej, wykorzystując różne dostępne metodologie i rozwiązania, typu system MES.

Zróżnicowane wymagania przemysłu wytwórczego i jego różnych nisz oznaczają, że interesariusze w branży muszą skorzystać z platform IoT, które można dostosować do konkretnych potrzeb. Potrzeby te mogą obejmować dostęp do API, obsługę narzędzi programistycznych lub łatwość obsługi funkcji dla osób nietechnicznych.

Ważnym czynnikiem przy wyborze platformy IoT jest wsparcie posprzedażowe oferowane przez dostawcę. Niepewność związana z rosnącą produkcją danych lub zmieniającymi się strategiami produkcji może wymagać wsparcia technicznego lub doradczego ze strony dostawcy. Profesjonalny, wspierający zespół zapewni, że nieprzewidziane problemy zostaną rozwiązane przez ekspertów, którzy rozumieją wymagania specyficzne dla Twojej branży.

Monitoring maszyn - zakres wsparcia

Przewidywanie konserwacje parku maszynowego. Dokonywanie systematycznych analiz, predykcja i decyzyjność w kontekście wymiany podzespołów optymalizuje procesy i koszty. 

Maszyny lub urządzenia energetyczne, takie jak panele słoneczne, wymagają okazjonalnej konserwacji. Czasem bardzo łatwo jest przewidzieć, kiedy taka konserwacja będzie potrzebna, np. kiedy znasz degradację na określoną liczbę godzin produkcji lub rotację. W takich sytuacjach warto jest wprowadzić konserwacje predykcyjną. Wystarczy użyć zmiennych (liczników) oprogramowania PLC i zarejestrować te dane w chmurze. Następnie trzeba zwizualizować dane na pulpicie nawigacyjnym lub otrzymać powiadomienie e-mail, gdy licznik osiągnie limit.

Posiadając bardziej rozbudowaną infrastrukturę, można zarządzać danymi z wielu budynków, stosując centralny monitoring maszyn. W automatyce budynkowej IIoT jest wykorzystywany w celu kontrolowania i monitorowania z bazy centralnej zużycia energii, ogrzewania, oświetlenia, zabezpieczenia pożarowego oraz innych systemów zlokalizowanych w różnych częściach budynku. Aby uzyskać dobry podgląd na status systemu potrzebny jest dostęp do danych ze zdalnej instalacji. W przypadku niestandardowych aplikacji można wykorzystać wzrost liczby otwartych systemów chmurowych. Zazwyczaj zapewniają API do gromadzenia danych w określonych odstępach czasu i przesyłania ich do systemu automatyki budynkowej (BMS) w celu centralnego monitorowania.

Możliwe jest także zdalne monitorowanie błędów w bardzo szczegółowym zakresie, np. sterowników PLC w maszynie zbudowanej na zamówienie, która przestaje działać. Dochodzi do tego w każdej fabryce: przycisk bezpieczeństwa zostaje przypadkowo wciśnięty, bez niczyjej ingerencji. Ponieważ nie doszło do jakiejkolwiek usterki, inżynierowie mają nie lada zagwozdkę aby ustalić przyczynę problemu. Tymczasem cenny czas leci, a produkcja zatrzymała się. Jeśli interfejs HMI nie informuje o problemie, kolejnym logicznym krokiem jest wykonanie telefonu do producenta danej maszyny.

Dostawca monitoringu maszyn - na co zwrócić uwagę?

Maszyny bez żadnego problemu mogą pracować w trybie powtarzalnym. Cechy IIoT są wykorzystywane w celu zmiany programu pracy robota lub aby uzyskać dokładniejszy wgląd w logi. Dodatkowo, analizy wideo mogą pomóc w ulepszeniu pracy danego robota. Dostęp do nagrań kamery IP czy streamingu live sprawią, że te ulepszenia będą łatwiejsze. Dostawca monitoringu maszyn powinien przedstawić kompleksową ofertę, dostosowaną do profilu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Dane z czujników bez problemu powinny być dostępne i wizualizowane w chmurze oraz wysyłać alerty w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo konfiguracja z innymi rozwiązaniami (np. system MES) powinna być szybka i łatwa.Rozbudowa panelu sterowania o nową/dodatkową funkcję, taką jak włączenie/wyłączenie lub licznik procentowy pompy, może zostać w łatwy sposób dodana przez programistę. Należy pamiętać, aby oprogramowanie zostało zaktualizowane i przetestowane przed uruchomieniem nowej funkcji.Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS