Jak oszczędzić nawet 40 tys. złotych na jednej maszynie w firmie.

Artykuł opisuje w jaki sposób firma zajmująca się utrzymanie obiektów, dzięki świadomości jak pracują urządzenia może potencjalnie oszczędzić 40 000 zł na jednej maszynie. Nie było by to możliwe przy braku monitoringu. Jesteśmy przekonani, że monitoring pracy maszyn i ich operatorów przyniesie wymierne korzyści również w innych branżach.

Potencjalne obszary oszczędności na podstawie analizy danych z firmy sprzątającej

Analiza została wykonana na podstawie danych z  10 maszyn sprzątających w firmie ogólnopolskiej firmie świadczącej między innymi usługi sprzątania na obiektach wielkopowierzchniowych. Na podstawie danych udało się określić 5 obszarów, na bazie których można wygenerować oszczędności od 6 do 40 tys. zł na jednej maszynie sprzątającej. Oznacza to, że zwrot z inwestycji w system monitorujący pracę maszyn firma osiągnie w ciągu 2 pierwszych miesięcy działania systemu.

Takie same oszczędności potencjalnie można wygenerować w każdej firmie posiadającej dowolny park maszynowy.

Zbyt duże maszyny na obiektach

Powyższy raport pokazuje czas pracy maszyn sprzątających Karcher B150 na trzech różnych obiektach (Warszawa, Katowice, Sosnowiec). Na podstawie czasu pracy wnioskujemy, że maszyny w obiektach zielonym i pomarańczowym są zbyt wydajne w stosunku do potrzeb. Ponieważ takie same maszyny na obiekcie niebieskim pracowały nawet o 107% procent więcej (obiekt niebieski w stosunku do obiektu zielonego). Proponowanym rozwiązaniem, jest zastąpienie maszyn mniejszymi, tańszymi maszynami, które są odpowiednio mniej wydajne daje to oszczędność rzędu 20 000 zł na jednej maszynie.

Zbyt dużo maszyn na obiekcie

Na powyższym raporcie widoczny jest dzienny czas włączenia maszyn na jednym obiekcie w Poznaniu. Widać na nim, że suma czasu włączenia niebieskiej maszyny wynosi poniżej 3 godzin przez cały miesiąc. Nasuwa się prosty wniosek: ta maszyna jest tam zbędna, a jeżeli wymagane jest tam urządzenie zapasowe, dobrym wyjściem dla właściciela byłoby wstawienie do obiektu maszyny tańszej w celu optymalizacji zasobów. Oszczędności rzędu 20 000 zł - 40 000 zł na każdą zredukowaną maszynę w zależności od przyjętego rozwiązania.

Nieefektywne wykorzystanie maszyn

Na powyższym wykresie kolorem niebieskim oznaczony jest czas jazdy maszyny sprzątającej a kolorem czerwonym czas pracy tej samej maszyny w ciągu jednego dnia. Na wykresie widać, że maszyna pracuje poniżej 50% w stosunku do czasu przez który jeździ. Wniosek: maszyna może być wykorzystywana do innych celów niż sprzątanie, np. do przemieszczenia się po obiekcie. Oszczędność rzędu 2 000 zł - 3 000 zł rocznie na maszynie dzięki mniejszej ilości serwisów i mniejszemu zużyciu sprzętu.

Zbyt częste ładowanie baterii

Powyższy wykres pokazuje poziom naładowania akumulatora maszyny sprzątającej. Na podstawie nagłych wzrostów napięcia widać, że maszyna była ładowana 2 razy w ciągu jednego dnia. Powtarzanie takiego zachowania powoduje, że czas życia baterii znacznie się skraca i wymagana będzie przedwczesna wymiana akumulatora na nowy. Dzięki monitorowaniu takich zdarzeń firmy sprzątające mogą wyciągać konsekwencje wobec operatorów, którzy dopuszczają się takich zachowań. Potencjalna oszczędność przy wyeliminowaniu takich zdarzeń 2 000 zł rocznie na maszynie.

Marnowanie czasu na raportowanie pracy maszyny

Z informacji, które posiadamy w przykładowej firmie praca maszyn każdego dnia jest ręcznie raportowany i zapisywany na kartce. Przy ostrożnych założeniach:

  • Sumaryczny czas raportowania dla wszystkich pracowników (sprzątających na obiekcie, nadzorujących, administracyjnych) na 1 maszynie wynosi 15 minut na jedną maszynę.
  • Każdy z tych pracowników zarabia minimalną pensję (2600 zł brutto, tj. 3 132 zł kosztów całkowitych pracodawcy)
  • Miesiąc pracy to 20 dni, czyli 160 godzin, daje to koszty 1 roboczogodziny w wysokości: 19,56 zł.

Czyli:

0,25h * 19,56 zł = 4,89 zł oszczędności dziennie, daje to

4,89 zł * 20 = 97,86 zł oszczędności miesięcznie

Abonament systemu do monitorowania pracy EBKF Manager to 39 zł miesięcznie, odejmując wysokość abonamentu od 97,86 zł daje to w rezultacie 58,86 zł oszczędności miesięcznie, czyli 706,32 zł rocznie oszczędności na samym raportowaniu czasu. Jest to ostrożne założenie, ponieważ zostało do kalkulacji wzięte minimalne wynagrodzenie w 2020 roku, dodatkowo można założyć, że wg założeń rządu w Polsce minimalna pensja ma jeszcze wzrosnąć od 2021 roku.

Podsumowanie

  1. Sama oszczędność na raportowaniu pracy maszyn w pierwszym roku spowoduje zwrot z inwestycji. W drugim i każdym kolejnym roku założenie monitoringu pracy maszyn będzie to czysty zysk. Dodatkowo dzięki optymalizacji procesów biznesowych w firmie można dokonać roszad w zakresie obowiązków części załogi firmy.
  2. Firma posiada zbyt dużo i zbyt dużych maszyn w stosunku do wykonywanej pracy. Można zastąpić maszyny mniejszymi czyli tańszymi lub zrezygnować z części maszyn.
  3. Przy wykorzystaniu powyższych informacji firma jest w stanie zaoszczędzić od 6 000 zł do 40 000 zł rocznie na jednej maszynie. Dodatkowo dzięki optymalizacji procesów biznesowych możliwe jest zoptymalizowanie zatrudnienia.
  4. Powyższe informacje nie byłyby możliwe do zdobycia bez wdrożenia automatycznego monitoringu pracy maszyn.
  5. Wdrożenie czytników RFID identyfikujących pracowników na maszynach potencjalnie zwiększa możliwość optymalizacji procesów.