IIoT w przemyśle 4.0

IIoT w przemyśle 4.0

Oczekuje się, że pomyślne wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 w hali produkcyjnej przyniesie ogromne korzyści przedsiębiorstwom produkującym ciężkie maszyny. Zalety te obejmują proces produkcyjny, monitorowanie maszyn, oparte na danych w celu optymalizacji wykorzystania infrastruktury, konserwację predykcyjną oraz włączenie norm prawnych do operacji produkcyjnych. Aby jednak odnieść te znaczące „zwycięstwa”, przedsiębiorstwa z branży produkcji ciężkiego sprzętu muszą najpierw przeprowadzić udaną fazę wdrażania Przemysłu 4.0.

IIoT - co to jest i jego zastosowania produkcyjne

Internet Rzeczy (ang. IoT, Internet of Things) daje sporo możliwości. Inteligencja maszyn to z kolei krok milowy w kierunku pełnej autonomizacji procesów produkcyjnych. Zaliczamy do nich organizację produkcji, monitorowanie maszyn oraz reakcję na zmiany zapotrzebowania rynku na produkt o konkretnych parametrach. Szybkie dostosowanie procesów produkcyjnych do preferencji konsumentów to zmiana na miarę Przemysłu 4.0.

Pod pojęciem Internetu Rzeczy, ang. Internet of Things (w skrócie IoT), kryją się technologie, które umożliwiają podłączenie niemal dowolnego urządzenia do Internetu. To także zdalny dostęp do tych urządzeń oraz możliwość zarządzania nimi z każdego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. W ujęciu przemysłowym zjawisko to określane jest jako Przemysłowy Internet Rzeczy, ang. Industrial Internet of Things (w skrócie IIoT).

Internet Rzeczy w przemyśle

IIoT i Przemysł 4.0 są ze sobą ściśle powiązane. Uważa się, że ten drugi nie mógłby funkcjonować bez pierwszego. Bardzo często wykorzystuje się Internet Rzeczy w automatyce przemysłowej.Definiuje się go, jako zdolność do podłączenia dowolnego urządzenia lub sprzętu do Internetu, co z kolei umożliwia dostęp do nich i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca na świecie. Internet Rzeczy w przemyśle daje możliwość działania na skalę globalną. Pozwala usprawniać i koordynować różne procesy produkcyjne, co przekłada się na osiągane zyski. 

EBKF Internet Rzeczy w przemyśle
Internet Rzeczy w przemyśle


Stary sprzęt produkcyjny a nowoczesny przemysł

W przypadku wielu producentów pomyślne wdrożenie jest łatwiejsze do powiedzenia niż do wykonania. Istnieje wiele wyzwań dla producentów, Monitorowanie maszyn zmaga się z:

  • Szerokie zastosowanie starszego sprzętu;
  • Wyzwania związane z przechwytywaniem danych z hali produkcyjnej ze złożonych procesów;
  • Stosowanie systemów lub maszyn z różnymi protokołami komunikacyjnymi.

W przestrzeni przemysłowej około 90% fabryk nadal wykorzystuje zastane aktywa do wykonywania określonych operacji. Przemysł ciężkiego sprzętu to przykład sektora, w którym 40- lub 50-letni sprzęt nadal odgrywa ważną rolę. W większości przypadków te starsze zasoby są wyposażone w funkcje analogowe i zastrzeżone protokoły komunikacyjne, które ograniczają możliwość włączenia tych opcji wyposażenia do sieci korporacyjnych lub środowisk cyfrowych.

Przemysł 4.0 - IIoT i monitorowanie maszyn

W praktyce Internet Rzeczy (IoT) daje możliwości globalnego działania. To szansa dla firm które posiadają zaawansowane technologie i know -how. Z jednej więc strony mogą one prowadzić sprzedaż w tradycyjny sposób. Jednocześnie firmy te mają stosują monitorowanie maszyn, modyfikowanie oraz serwisowanie w czasie rzeczywistym urządzeń zainstalowanych na całym świecie. Jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały technologie i infrastruktura dające takie możliwości. Przemysłowy internet rzeczy składa się ze sprzętu i oprogramowania IIoT, które umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby automatyki przemysłowej. Aby złagodzić wyzwania komunikacyjne ze starszymi systemami w halach produkcyjnych ciężkiego sprzętu, wykorzystanie inteligentnych urządzeń, takich jak interfejsy człowiek-maszyna i umożliwia przechwytywanie danych.

IIoT umożliwia realizację określonych zadań przetwarzania danych. Należy również zauważyć, że dzięki udanej implementacji IIoT można wypełnić lukę w łączności między starszym systemem a przemysłowymi platformami IoT lub platformami chmurowymi. Urządzenia IIoT mogą albo zapewniać przetwarzanie danych z niskim opóźnieniem, gdy są podłączone do starszego ciężkiego sprzętu, albo przesyłają dane przechwycone z tych systemów do chmury, najlepiej w obu przypadkach. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jest bardzo atrakcyjną grupą technologii, dzięki którym możliwa jest zmiana organizacji produkcji. Transformacja wymaga jednak klasyfikacji i porządkowania procesów w obrębie zakładu. Dzięki tym zabiegom możemy zyskać pewność, że firma będzie właściwie zorganizowana. Będzie także wyposażona w infrastrukturę, która pozwala na budowanie drogi do Przemysłu 4.0, a tym samym przewagi rynkowej.

Nowoczesne rozwiązania dzięki IIoT

Wykorzystanie IIoT do pomyślnego wykonania wdrożeń w przemyśle 4.0 jest preferowaną opcją w porównaniu z innymi alternatywami. Na przykład, alternatywa polegająca na zastąpieniu istniejących systemów sprzętem do terenów zdegradowanych jest przedsięwzięciem kapitałochłonnym, do którego wielu przedsiębiorstw z branży produkcji ciężkiego sprzętu nie może się łatwo zastosować. Zastąpienia są generalnie drogie i wiążą się z powtarzającymi się wydatkami. W branży, w której marże zysku są już niskie, zastąpienie starszych aktywów jest trudne.

Rozwiązania IIoT typu „plug and play” stworzone dla producentów ciężkiego sprzętu eliminują natychmiastową potrzebę wymiany sprzętu produkcyjnego do czasu, gdy przedsiębiorstwo będzie na to gotowe. Rozwiązania IIoT - w tym sprzęt i oprogramowanie - to przystępne cenowo opcje wdrażania przemysłu 4.0. W przypadku wyboru najlepszego rozwiązania IIoT proces wdrożenia jest również uproszczony, a przedsiębiorstwa mogą uzyskać ważne dane potrzebne do optymalizacji określonych operacji produkcyjnych.

IIoT w Przemyśle 4.0 - podsumowanie

Śmiało można powiedzieć, że czwarta rewolucja przemysłowa i IIoT to rozwiązania przyszłości, które już w tym momencie wpływają na nasze życie. Mogą one przynieść wiele dobrego, ułatwiając pracę oraz życie, a jednocześnie optymalizując koszty związane z prowadzeniem działalności. Fascynują nas nowoczesne technologie i dlatego jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom doskonałe rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb. Sprawdź naszą automatykę budynkową, a także pozostałe produkty. Mamy propozycje idealne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.


Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS