13 przykładów dlaczego warto wprowadzić monitoring maszyn

13 przykładów dlaczego warto wprowadzić monitoring maszyn

Rozwój gospodarki i technologii, a co za tym idzie potrzeb konsumenckich, znacząco wpływa na stymulację przemysłu. Coraz częściej można spotkać się z zamówieniami na realizację produkcji o małej powtarzalności. Dodatkowo dochodzi zapotrzebowanie na wysoką jakość realizacji, obniżanie kosztów celu optymalizacji przychodów, czy pojawiające się nowe regulacje prawno. Cały proces zbierania danych przez pracowników produkcyjnych oraz ich przetwarzania i raportowania przez kierowników sprawia, że mniej czasu poświęcone jest na działania produkcyjne. Całość przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w celach optymalizacji. Stąd odważne wdrażanie IIoT, czy postawienie na inne rozwiązania, np. system MES lub monitoring maszyn z wykorzystaniem machine learning. 


13 case study dlaczego warto wprowadzić monitoring maszyn

1. Zwiększenie wydajności spawania o 112%

 Wdrożenie systemu służącego do monitorowania spawarek, w połączeniu z dodatkowym systemem premiowym, zwiększyło średnią wydajność spawania o ponad 112% z zachowaniem takich samych kosztów i to w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Gigantyczny wzrost wydajności powoduje możliwość wzięcia większej liczby zleceń i generowania dodatkowych przychodów.

Zwiększenie wydajności spawania o 112%

2. Wykrycie przepłacania o 31% podwykonawcy

Zgodnie z ustaleniami z podwykonawcą, firma płaciła ryczałtem za 4,5h sprzątania na dobę jedną maszyną sprzątającą. Dzięki zamontowaniu monitoringu wykryto, że realnie maszyna pracowała średnio 3,2h na dobę. Zleceniodawca przepłacał aż o 31%! ryczałt / 4,5 h realna średnia / 3,2 h

Wykrycie przepłacania o 31% podwykonawcy - Sklep wielkopowierzchniowy 

3. Wykrycie marnowania energii elektrycznej pozostawienie włączonych maszyn na weekend

Jeden z naszych klientów poza czasem pracy chciał monitorować zużycie prądu. W ciągu przykładowego tygodnia maszyna wykorzystała energię elektryczną o wartości około 60 zł, w czasie kiedy była włączona, ale przez cały dzień nic się na niej nie działo. Roczne oszczędności na prądzie, to nawet 3000 zł na jednej maszynie.

Wykrycie marnowania energii elektrycznej pozostawienie włączonych maszyn na weekend

4. Wynagradzanie i premiowanie pracowników według rzeczywistej wydajności w pracy

Wszyscy nasi klienci mają obawy związane z reakcją zespołu na objęcie ich monitoringiem. Z naszych doświadczeń wynika, że po kilku tygodniach obawy mijają. Uczciwie pracujące osoby zawsze zostają. Zaangażowani pracownicy wynagradzani i premiowani na podstawie realnego zaangażowania w pracę są dużą korzyścią dla firmy. 

Wynagradzanie i premiowanie pracowników według rzeczywistej wydajności w pracy

5. Zmniejszenie parku maszynowego o 33% - Firma sprzątająca 

Jeden z naszych klientów potrzebował trzech maszyn sprzątających do wykonania usługi sprzątania w dużym obiekcie handlowym. Dzięki wdrożeniu rozwiązania EBKF Manager klient zaobserwował, że wystarczą mu dwie maszyny. Nie kupując zbędnej maszyny możemy osiągnąć 50000 zł oszczędności.

Zmniejszenie parku maszynowego o 33% - Firma sprzątająca 

6. Zwiększenie ilości produkowanych jednostek o 94% i zmiana nastawienia pracowników - Drukarnia 

Jednym z naszych klientów jest drukarnia. W ciągu zaledwie 3 miesięcy poza zwiększeniem wydajności na podłączonych do systemu EBKF maszynach o 94%, klient zauważył, że zniknął mu również problem lokalizowania pracowników. Zamiast jak wcześniej szwendać się po zakładzie, to stali przy maszynach i pracowali.

Zwiększenie ilości produkowanych jednostek o 94% i zmiana nastawienia pracowników - Drukarnia 

7. Zmniejszenie kosztów serwisowych akumulatorów o ponad 60% - Maszyny sprzątające 

W maszynach sprzątających i innych maszynach zasilanych bateryjnie jednym z najdroższych elementów są baterie, które kosztują od 1000 zł do nawet 12000 zł. Baterie mają określoną odgórnie kulturę pracy i ilość cykli ładowania. Jeżeli baterie ładowane są zbyt często i zbyt krótko zamiast służyć 3 lata, pracują tylko 1 rok. Dzięki IIoT jesteśmy w stanie zweryfikować czy baterie są poprawnie ładowane i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze ich wcześniejszym eksploatacją.

Zmniejszenie kosztów serwisowych akumulatorów o ponad 60% - Maszyny sprzątające 

8. Wynoszenie sprzętu poza obszar robót - Firma spawająca na budowach przemysłowych 

Podczas monitorowania pozycji spawarek podczas budowanie jednego z bloków energetycznych w elektrowni, osoba odpowiedzialna za maszyny dostała alarm o pojawieniu się spawarki poza obszarem budowy. Okazało się, że spawacze robili fuchy na sprzęcie i materiale firmy.

Wynoszenie sprzętu poza obszar robót - Firma spawająca na budowach przemysłowych 

9. Patologiczne używanie spawarki - Firma produkcyjna 

Spawarka była włączona całą dobę przez cały miesiąc (720h), a spawała w tym okresie 2h 42m. 

Patologiczne używanie spawarki - Firma produkcyjna 

10. Optymalizacja raportowania pracy

Każdego dnia praca maszyn i ich operatorów jest raportowana ręcznie na papierze lub ręcznie w jakimś arkuszu co najmniej 1174,32 zł oszczędności rocznie na jedną maszynę.

11. Przeskalowanie wielkości maszyn - Firma sprzątająca 

Maszyny Karcher B150 na obiektach Selgros i Hags są zbyt duże w stosunku do potrzeb. Ponieważ taka sama maszyny na innym obiekcie pracowała nawet o 107% procent więcej (Poznań Plaza vs Selgros Katowice). Proponowane rozwiązanie: zastąpienie maszyn mniejszymi. Oszczędność rzędu 20 000 zł na jednej maszynie.

Przeskalowanie wielkości maszyn - Firma sprzątająca 

12. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do pracy - Firma produkcyjna 

Porównanie czasu działania lasera w stosunku do zużycia energii elektrycznej na przykładowej wycinarce. Maszyna marnuje energię w dni, kiedy nie pracuje.

Zużycie energii elektrycznej w stosunku do pracy - Firma produkcyjna

13. Bez zdalnego monitoringu maszyn wykrycie nieprawidłowości byłoby niemożliwe.

Monitoring maszyn i ich operatorów ułatwił zwiększenie wydajności pracy i zoptymalizowanie kosztów operacyjnych. Automatyzacja raportowania i alarmowania powoduje, że managerowie mają więcej czasu na inne obowiązki.  

System MES - pierwsze kroki

Najprostszym możliwym sposobem na gromadzenie wiarygodnych danych z maszyn może być wdrożenie prostego systemu logowania stanu pracy maszyn, który będzie jedynie rejestrował czy maszyna pracuje, czy nie. Kolejnym krokiem będzie wyposażenie stanowisk operatorskich w panele HMI, które pozwolą na uzupełnienie danych zarejestrowanych automatycznie dodatkowymi informacjami kontekstowymi – np. jaka była przyczyna przestoju maszyny, kto aktualnie pracuje przy stanowisku, jakie zlecenie produkcyjne jest aktualnie realizowane, ile sztuk półproduktu lub wyrobu gotowego zostało już wykonanych.

W kolejnym kroku  stawiamy na przejrzyste raportowanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Zbierane z rozdzielczością co do sekundy dane pozwalają na prezentację informacji o dostępności maszyny w czasie rzeczywistym lub informacje o stanie realizacji zlecenia z opcją predykcji on-line – czy zdążymy zrealizować cel produkcyjny na czas.

W przeciwieństwie do systemów klasy ERP, monitoring maszyn lub system MES pozwala na raportowanie z rozdzielczością co do minuty, a nie co najwyżej zmiany produkcyjnej, jak ma to miejsce w przypadku ERP.

Monitoring maszyn - systemy

Monitoring maszyn zaczynamy często od wskazania potencjalnych wąskich gardeł produkcyjnych, czyli maszyn, co do których podejrzewamy, że pracują nieefektywnie lub mało wydajnie. Następnie identyfikujemy, czy wytypowane maszyny posiadają interfejsy umożliwiające odczyt informacji o stanach jej pracy i wybranych parametrach. W sytuacji, gdy nie ma takich interfejsów, dokonujemy instalacji odpowiednich czujników. Gdy jesteśmy już w stanie rejestrować podstawowe wytypowane parametry pracy maszyny, zaczynamy rejestrować je poprzez system MES.

Monitoring maszyn - dlaczego warto go wdrożyć?

Jeśli ktoś zastanawia się czy monitoring maszyn jest dla niego, warto podsumować dane jakie można zebrać za pomocą tego rozwiązania. Do najważniejszych możemy zaliczyć: 

  • czas włączenia, pracy, przyczyny przestojów, włączenia maszyny, jarzenia łuku 
  • ilość wyprodukowanych sztuk 
  • konsumpcja mediów (prąd, gaz, woda) 
  • identyfikacja operatora 
  • maksymalne natężenie prądu
  • lokalizacja 
  • i inne.

Jeżeli powyższe informacje wzbudziły Twoje zainteresowanie, poniżej znajdziesz 13 powodów dlaczego warto wdrożyć monitoring maszyn  u siebie. Wszystkie przykłady zostały przedstawione dzięki danym zebranym i przetworzonym w EBKF Manager (Bezpłatne konto: https://ebkf.eu/uslugi-monitorowanie-maszyn).  

Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS